Postępowania odwoławcze i kasacyjne

Fundamentalną zasadą w każdym demokratycznym państwie z rozwiniętym systemem prawa jest zasada dwuinstancyjności postępowania. Mówi ona, że każdy ma prawo do odwołania się od wydanego orzeczenia władzy publicznej do organu wyższej instancji, który zweryfikuje poprawność orzeczenia pod względem merytorycznym i prawnym.  Wpis ten ma za zadanie przedstawić, jak to wygląda w praktyce. Postaram się przybliżyć czego […]