Mobbing w polskim prawie

Parę tygodni temu głośna w całej Polsce stała się sprawa zwolnienia redaktora naczelnego Newsweeka Tomasza Lisa. Przyczyną zwolnienia miały być liczne oskarżenia o mobbing jakiego Lis miał się dopuszczać wobec podwładnych przez ostatnie lata. Gdy czytałem w Internecie komentarze do tej sprawy odniosłem wrażenie, że mobbing jest tematem wciąż mocno bagatelizowanym w debacie publicznej, a […]