Podwyższenie alimentów – Kraków

Dorastanie dziecka, rosnące koszty życia i inflacja powodują, że alimenty na dziecko przyznane przed laty nie wystarczają już do zaspokojenia jego potrzeb? Na szczęście raz zasądzone alimenty nie są ustalone na zawsze i można wnosić o ustalenie ich wysokości na nowo. Poniżej wyjaśnię kiedy jest możliwe podwyższenie alimentów, jak dokonać go skutecznie i jak reagować, gdy ktoś chce podwyższyć płacone przez nas alimenty niesłusznie.

Podwyższenie alimentów – kiedy można?

Na początku wyjaśnić należy, że niniejszy wpis dotyczy tylko podwyższenia alimentów już zasądzonych. W sytuacji, gdy alimentów jeszcze nie zasadzono należy wnieść pozew o alimenty. Więcej o takim pozwie napiszę w osobnym artykule.

Sąd ustalając wysokość alimentów zawsze bierze pod uwagę 2 główne okoliczności: 

1. Usprawiedliwione potrzeby małoletniego dziecka.
2. Możliwości zarobkowe zobowiązanego do alimentów rodzica.

Chcąc podwyższyć alimenty musimy wskazać w pozwie, że jedna z tych okoliczności uległa zmianie i wyjaśnić tę zmianę w uzasadnieniu.

Alimenty – zmiana okoliczności 

Przykładów na zmianę okoliczności uzasadniającą podwyższenie alimentów jest wiele. Do najczęstszych należą: 

a) Dorastanie dziecka – dziecko potrzebuje nowych, droższych ubranek, podręczników i przyborów szkolnych, środków higieny itp. 

b) Zwiększenie kosztów życia – przez ostatnie lata ceny podstawowych produktów poszły znacznie w górę. Rzeczy na które było nas stać w czasie zasadzania alimentów teraz są za drogie. 

c) Pogorszenie sytuacji zarobkowej rodzica przyjmującego alimenty na dziecko – np. utrata zdolności do pracy, długotrwała choroba, niezawiniona utrata pracy itp. 

d) Polepszenie możliwości zarobkowych zobowiązanego do alimentów – w sytuacji, gdy alimenty wcześniej nie odpowiadały rzeczywistym potrzebom dziecka, ale były niskie ze względu na możliwości zarobkowe alimentującego. 

e) Zmniejszenie stopnia partycypacji przez zobowiązanego w bieżących wydatkach na małoletniego – np. kiedy zobowiązany zacznie spędzać mniej czasu z dzieckiem, przestanie opłacać wcześniej ustalone zajęcia dodatkowe itp. Innymi słowy zacznie czynić mniejszy wkład w utrzymanie dziecka poza alimentami. 

Zmiana okoliczności musi być istotna i trwała. Oznacza to, że nie można żądać podwyższenia alimentów z powodu jednorazowych zdarzeń, albo krótkoterminowych zmian. Podwyższenia alimentów nie będzie uzasadniał np. pojedynczy dodatkowy wydatek na utrzymanie dziecka albo gorszy miesiąc w firmie. 

Nie będzie usprawiedliwione żądanie wyższych alimentów także w sytuacji, gdy za zmianę okoliczności na naszą niekorzyść odpowiadamy my sami np. przy odejściu lub zawinionym zwolnieniu z pracy albo gdy zaciągniemy niepotrzebny kredyt. 

Inflacja i podwyższenie cen rynkowych wszystkich towarów i usług same w sobie nie są wystarczającym powodem do podwyższenia alimentów. Wzrost kosztów życia dotyka bowiem obu rodziców w równym stopniu. Aby argument taki był skuteczny, trzeba by wykazać, że ceny produktów i usług związanych z utrzymaniem dziecka wzrosły bardziej niż pozostałych dóbr.

Ugodowe rozwiązanie sporu

Gdy zdecydujemy, że zaszły zmiany uzasadniające podwyższenie alimentów, warto najpierw spróbować załatwić sprawę polubownie, tj. poprzez propozycję ugody lub mediacji wystosowaną do zobowiązanego. 

Rolą dobrego prawnika jest osiągniecie celu jak najszybciej i bez zbędnego zaogniania konfliktu. Dlatego już na wstępie warto zasięgnąć pomocy prawnika, który skutecznie wynegocjuje odpowiednie ustępstwa.

Pozew o podwyższenie alimentów

Jeżeli nie uda się porozumieć lub rozmowa w ogóle nie jest możliwa pozostaje złożenie pozwu do sądu. W pozwie należy wnieść o podwyższenie alimentów i wskazać dokładnie kwotę nowych alimentów. 

W uzasadnieniu należy, jak wspomniałem wcześniej, opisać dokładnie na czym polega zmiana uzasadniająca podwyższenie alimentów. Należy również wskazać dowody na tę zmianę – sąd nie uwierzy na słowo np. że wydajemy więcej na utrzymanie dziecka. 

Gotowy pozew składa się do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka lub pozwanego (zobowiązanego do płacenia), do wydziału rodzinnego i nieletnich. Pozew nie podlega opłacie. 

Pozew jest najważniejszym pismem w sprawie i aby przygotować go dobrze zalecam skorzystanie z pomocy prawnika. Nasza kancelaria zajmuje się konstruowaniem profesjonalnych pozwów w sprawach o alimenty, dlatego jeśli są państwo zainteresowani wszczęciem takiej sprawy zachęcam do kontaktu.

Podwyższenie alimentów – jak się bronić?

Warto spojrzeć też na sytuację z drugiej strony – jak obronić się przed niesłusznym pozwem o podwyższenie alimentów? 

Przede wszystkim należy wykazać, że okoliczności wskazane w pozwie są nieprawdziwe lub nieuzasadnianą podwyższenia. Da się to zrobić na kilka sposobów, zależnie od sytuacji. Można np. wskazać, że nasza sytuacja życiowa bądź finansowa też uległa pogorszeniu i nie damy rady płacić wyższych alimentów. Dobrym argumentem jest również wykazanie dodatkowych kosztów na utrzymanie dziecka, poza alimentami. 

Można też próbować uzasadnić, że kwota wskazana w pozwie jest zawyżona i zgodzić się na podwyższenie, ale w mniejszym stopniu. Nie zawsze istnieją podstawy do całkowitego oddalenia pozwu. O odpowiedniej strategii zawsze trzeba zdecydować po wnikliwym przemyśleniu sytuacji.

Podsumowanie

Każda sprawa o podwyższenie alimentów jest inna i trudno wskazać tutaj generalną receptę na sukces. Porada prawnika i skonstruowanie profesjonalnego pozwu znacząco zwiększą szanse na pozytywny wyrok. Skorzystanie z doświadczenia naszej Kancelarii gwarantuje wykorzystanie wiedzy o przepisach i praktyce orzeczniczej sądów na korzyść waszego dziecka. To ono jest w końcu tutaj najważniejsze. 

Jak zwykle zapraszam do kontaktu poprzez formularz kontaktowy i zadawania pytań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.