Zasiedzenie – co to jest?

Co to jest zasiedzenie? Zasiedzenie jest, najprościej mówiąc, instytucją prawną pozwalającą na nabycie własności rzeczy – (ruchomości, bądź nieruchomości) pod wpływem samoistnego posiadania jej przez określoną ilość czasu. Innymi słowy osoba niebędąca właścicielem może nabyć własność rzeczy, jeśli przez odpowiedni okres czasu rzeczywiście sprawuje władztwo nad rzeczą przy bezczynności jej właściciela. Funkcje zasiedzenia Funkcją zasiedzenia […]